Akonda – Partner godny polecenia!

Akonda - Partner godny polecenia!

Prezes Federacji Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Wice Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług uhonorowali nasza spółkę tytułem Partnera Godnego Polecenia.

partner polskiej

 

 

 

 

 

Jest to wynik działań naszej spółki w ubiegłym roku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w szczególności sektora poligraficznego.

Dziękujemy za zaufanie!